Viestien sijoittelu

Viestin sijoittelulla tarkoitetaan sääntöjä, jotka määräävät missä sivustolla viesti näkyy. Viestillä voi olla useita sijoitteluja, esimerkiksi poikkeavista aukioloajoista kertova viesti voi olla etusivulla ja yhteystietosivulla.

Kukin sijoittelu koostuu kolmesta asetuksesta:

Elementin valitsin

InfoToggle käyttää CSS-valitsimia viestien ankkuroimiseen sivulla. Viesti liitetään aina johonkin sivulla olevaan elementtiin mikä valitaan valitsimella.

Esimerkiksi viestin lisääminen navigaatiopalkin alle tällä sivulla onnistuisi käyttämällä valitsimena nav.navbar ja suhteena "lisää elementin jälkeen".

Jos valitsin osoittaa useaan elemenettiin, lisää InfoToggle viestin jokaiseen elementtiin.

Rajoitteet

InfoToggle sallii käyttää valitsinta joka osoittaa koko dokumenttiin, esimerkiksi <html>. Kaikki selaimet eivät kuitenkaan tue sivun juurielementin korvaamista toisella elementillä.

Suhde elementtiin

Sijoittelu liittää viestin aina suhteessa kohde-elementtiin. Suhteen voi valita vaihtehdoista:

 • Lisää elementin jälkeen
 • Lisää ennen elementtiä
 • Lisää elementin sisälle
 • Lisää elementin alkuun
 • Korvaa elementti

Seuraavat esimerkit näyttävät mitä tapahtuu kun viesti <div class="message" /> lisätään suhteessa elementtiin, jonka id-attribuutti on #element:

Lisää elementin jälkeen

Viesti lisätään välittömästi elementin / elementtien jälkeen:

<div>
 <div id="element" />
 <div class="message" />
 <div id="other-element" />
</div>

Lisää ennen elementtiä

Viesti lisätään välittömästi ennen elementtiä:

<div>
 <div class="message" />
 <div id="element" />
 <div id="other-element" />
</div>

Lisää elementin sisälle

Viesti lisätään löytyneen elementin viimeiseksi lapsielementiksi:

<div>
 <div id="element">
  <p>Muuta sisältöä</p>
  <div class="message" />
 </div>
</div>

Lisää elementin alkuun

Viesti lisätään löytyneen elementin sisään ensimmäiseksi lapsielementiksi:

<div>
 <div id="element">
  <div class="message" />
  <p>Muuta sisältöä</p>
 </div>
</div>

Korvaa elementti

Viesti korvaa löytyneen elementin:

<div>
 <div class="message" />
 <div id="other-element" />
</div>

Verkko-osoitteen rajoitus

Oletuksena InfoToggle-viestit näytetään millä tahansa sivulla millä on elementti, mikä vastaa elementin valitsinta. Usein viesti halutaan kuitenkin näyttää vain tietyllä sivulla. Verkko-osoitteen rajoitus ratkaisee tämän ongelman.

Verkko-osoitteen rajoitus voi määrittää joukon ehtoja, jotka sivun osoitteen on täytettävä että viesti näytetään.

Ehdot voivat tarkastella sivun koko osoitetta tai sen osia, kuten verkkotunnusta, polkua, tai kyselyosaa. Ehtoja voi tehdä myös sivun otsikon perusteella, edellisen sivun (referrer) perusteella, tai riippuen sivulla olevasta JavaScript-muuttujasta.

Ehdot voivat tarkistaa vastaako annettu osa tiettyä merkkijonoa, tai alkaako tai loppuuko se merkkijonoon. Ehdoissa voi käyttää myös säännöllisiä lausekkeita. Kunkin ehdon voi myös kääntää päinvastaiseksi, esimerkiksi jos haluat että sivun osoite ei sisällä tiettyä sanaa.