Viestipohjien luominen

Viestipohjat ovat kokoelma HTML, CSS, ja JS -koodia, jota voidaan käyttää useiden samankaltaisten viestien luomiseen. Esimerkki viestipohjasta voisi olla vaikka ongelmasta varoittava banneri, mitä voitaisiin uudelleenkäyttää eri tilanteissa. Lue lisää viestipohjista.

Info: Oman viestipohjan luominen vaatii hieman HTML:n ja CSS:n tuntemusta.

Luodaksesi viestipohjan:

Info: InfoTogglella tehdyt viestit upotetaan sivustollesi osaksi sivua. Tämä tarkoittaa sitä, että sivulla olevat tyylit vaikuttavat myös InfoTogglella tehtyihin viesteihin. Jos sivuillasi on jo tarvittavat CSS-tyylit viesteillesi, ei viestipohjaan tarvitse lisätä CSS-tyylejä, vaan voit käyttää HTML:n luokkia ja id-attribuutteja tyylittämiseen.

Muuttujien määrittely

Viestipohjan HTML ja CSS-koodissa voidaan käyttää muuttujia, jotka täytetään kun viestipohjaa käytetään viestin tekemiseksi. Lisätäksesi muuttujan ympäröi yksittäinen sana aaltosulkeilla, esimerkiksi {otsikko}.

Viestin muokkauksessa syötetään mikä sana tai teksti tulee muuttujan tilalle viestipohjaan.

  • Muuttujien nimet ovat yksittäisiä sanoja, ei välilyöntejä tai erikoismerkkejä. OK: {pitkäTeksti}, EI OK: {pitkä teksti}, {pitkä-teksti}
  • Jos sama muuttuja esiintyy monta kertaa viestipohjassa, jokainen niistä korvataan samalla arvolla
  • Jos viestipohjan muuttujalle ei anneta arvoa, muuttuja ei näy viestissä
  • Anna muuttujillesi hyvät nimet mitkä kuvaavat niiden käyttötarkoitusta

Jokaiselle muuttujalle voi valita tyypin. Tällä hetkellä tuettuja tyyppejä ovat 'teksti' ja 'pitkä teksti'. Pitkä teksti -muuttuja näkyy viestin muokkauksessa tekstikenttänä.

Viestipohjien asetukset

Jotkut viestit tarvitsee nähdä vain kerran. Sivustolla voi olla esimerkiksi viesti asiakaspalvelun ruuhkautumisesta mitä on turha toistaa jokaisella sivunlatauksella.

Voit asettaa viestipohjaa käyttävät viestit näkymään vain kerran valitsemalla 'Näytä viesti vain ensimmäisellä sivunlatauksella'.

Voit myös valita viestin näkymään kunnes kävijä sulkee sen erillisestä sulje-napista viestissä. Tämä vaihtoehto tarvitsee viestipohjan HTML-koodiin linkkielementin, jolla on luokka 'close'. Nappi on sidottava JavaScriptillä sulkemaan viesti.

Molemmat vaihtoehdot piilottavat viestin session loppumiseen asti (eli kunnes kävijä sulkee selaimen tai välilehden.) Viestit piilotetaan yksitellen vaikka ne käyttäisivät samaa viestipohjaa.

Klikkaa ja valmista tuli!

Info: Olemassa olevan viestipohjan muokkaaminen päivittää automaattisesti kaikki viestit, jotka käyttävät kyseistä viestipohjaa.